Home
Úvodná stránka
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Forums
Fórum
Your Account
Váš účet
Navigačné menuKto je online
Momentálne je 19 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu


www.organisti.sk: Koncerty sakrálnej a organovej hudby

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Bellova Omša Es dur a Honnegerov Kráľ Dávid na BHS
Koncerty sakrálnej a organovej hudby Program Bratislavských hudobných slávností 2002 dramaturgicky obohatilo niekoľko koncertov duchovnej hudby. Ivan Sokol hral recitál z tvroby Oliviéra Messiaena (Nebeská hostina, Narodenie Pána), Slovenská filharmónia pod taktovkou Alaina Parisa uviedla Gloria G dur pre soprán, zbor a orchester Francisa Poulenca.
K vrcholom festivalu patrila však aj obnovená premiéra (po viac než 100. rokoch – prvé uvedenie bolo 1889) Omše Es dur pre sóla, zbor a orchester Jána Levoslava Bellu a rovnako záverečný koncert – oratórium Kráľ Dávid (Le Roi David) Artura Honnegera.
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 16:23:44 (654 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 3615 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Johann Christian Bach
Koncerty sakrálnej a organovej hudby Johann Christian Bach
(1735-1782)
220. výročie

Najmladší syn J.S. Bacha bol podľa miest pôsobenia nazývaný aj „milánsky“ alebo „londýnsky“ Bach. Považovaný je však relatívne „nadregionálne“ za nemeckého skladateľa, podľa všetkého najmä vzhľadom na základ jeho hudobnej genézy, ktorým bola hudba nemeckej protestantskej oblasti. On sám však už tvoril v iných, než úzko konfesionálnych luteránskych reláciách. Predovšetkým však v inej dobe s vlastnými estetickými kritériami, v inom prostredí – v metropolách Miláne a Londýne – nie v provinčnom Lipsku atď. pôsobil ako organista v milánskom Dóme, od r. 1762 v Londýne ako skladateľ dvorného divadla a koncertný organizátor. Zo štýlového hľadiska bol jedným z najvýznamnejších predchodcov viedenského klasicizmu. Jeho sloh mal veľký vplyv na W.A. Mozarta, ktorý patril k jeho žiakom. Skomponoval viacero opier v slohu neapolskej opery seria, pasticcia, početné árie, kantáty a iné vokálne skladby, 2 oratóriá, vyše 90 symfónií, koncerty pre klavír a iné nástroje a tiež veľa komorných skladieb.

ms
(AT 1/03 s. 34)
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 16:20:18 (659 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1190 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Organové koncerty Vysegrád
Koncerty sakrálnej a organovej hudby

Spolupatričnosť krajín regiónu strednej Európy je napriek mnohým historickým udalostiam daná aj históriou. Na jednom z rozmerov spomenutej skutočnosti – na jednom z tých akiste významnejších, na kultúrnom – staval reprezentatívny projekt, ktorého hlavným organizátorom bola agentúra AP projekt, Organové koncerty Visegrád 2002. V deň výročia narodenia J.S. Bacha sa v hlavných mestách štátov V štvorky – Bratislave, Prahe, Varšave a Budapešti, konali organové koncerty a na každom z nich účinkovali štyria intepreti zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Každý z nich zahral dielo J.S. Bacha, autora zo svojej krajiny a domáceho skladateľa. Organové koncerty aj bohatou poslucháčskou účasťou podčiarkli európsky rozmer spolupráce V4. Dúfame, že podobným projektom nielen v hudobnej sfére patrí budúcnosť. 

Mário Sedlár  (AT 3/02 s. 31)
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 16:10:46 (702 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 919 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Triptych Ivana Hrušovského
Koncerty sakrálnej a organovej hudby V roku 2002 uplynie dvanásť mesiacov od úmrtia bezpochyby jednej z najväčších osobností našej hudby v 20. storočí. Prof.PhDr. Ivan Hrušovský, CSc. by sa dožil 75. rokov. Jeho tvorba zasiahla do všetkých oblastí – od sólovej literatúry, komorných diel, cez zborovú tvorbu, až po veľké symfonické a vokálno-inštrumentálne koncepcie. Nemáme úlohu spomínať tu tiež jeho veľké zásluhy muzikologické – najmä z oblasti dejín a teórie hudby – resp. pedagogické – dlhé roky učil na HF VŠMU.
Chceme skôr upovedomiť o jeho mnohým dobre známej, a predsa širokému publiku nie vždy dostatočne prezentovanej, duchovnej tvorbe. V jeho odkaze patrí významné miesto práve tejto desťročia potieranej umeleckej kreatívnej oblasti. Evanjelik Hrušovský tvoril pritom v intenciách ekumenického odkazu Johanna Sebastiana Bacha, keď zhudobňoval napr. staroslovienske texty i tematiku, Hollého Cirillo-Metodiádu, či katolícky text Requiem a pod.
Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 16:02:44 (846 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4789 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 5)

Prof. Peter Hradil - zbormajster
Koncerty sakrálnej a organovej hudby

V roku 2002 uplynie dvanásť mesiacov odo dňa, kedy nás opustil významný slovenský dirigent a zbormajster Peter Hradil. Akčný rádius jeho činnosti bol pozoruhodný. Popri zbormajsterskej aktivite vo viacerých významných slovenských speváckych zboroch (napr. Slovenský filharmonický zbor, Zbor slovenských učiteľov, Lúčnica atď.) pôsobil tiež pedagogicky ako profesor zborového dirigovania na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Bol častým členom jury na medzinárodných súťažiach a renomovaným odborníkom v problematike interpretácie českej a slovenskej zborovej sakrálnej literatúry 19. a 20 . storočia.
Profesor Hradil sa významnou mierou podieľal na rozvíjaní slovenskej zborovej kultúry posledných desťročí. Vychoval rad žiakov, ktorí stavajú na jeho pedagogickom a umeleckom odkaze.

Mário Sedlár

(In: AT 3/02 s. 30)

Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 15:57:21 (632 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 943 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Honneger, Duruflé, Brahms, Rheinberger (výročia)
Koncerty sakrálnej a organovej hudby Arthur Honneger
*1892+1955
110. výročie

Francúzsko-švajčiarsky skladateľ a významný tvorca oratórií v 20. storočí, gravituje podstatnou časťou svojej tvorby práve do sféry tzv. duchovnej hudby. Jeho inšpiračné pramene i mnohé diela však boli nanajvýš rôznorodé – od hudobného vysporadúvania sa s technizovanou civilizáciou či športom, cez džezové vplyvy, lyrický impresionizmus i atonalitu až po neoklasicistické tendencie. Neoklasický prístup sa z dnešného pohľadu javí ako rozhodujúci pre kompozíciu najzávažnejších Honnegerevých skladieb s hlbokým myšlienkovým dosahom a humanistickým posolstvom. Jedná sa najmä o jeho päť symfónií a viaceré oratóriá, vrátane poslednej Vianočnej kantáty. Podal v nich dôkaz excelentného zvládnutia kompozičných techník starých majstrov spolu s využitím moderných skladateľských prístupov.
Hoci Honneger patril ku generácii so smutnou skúsenosťou dvoch svetových vojen, čo sa prejavilo aj v jeho diele, podstata jeho hudobného posolstva je pozitívna, založená na viere v človeka a v život.  

Autor: admin7 - Thursday, 19.07. 2012 - 13:38:16 (650 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 10952 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Zriedkavá radosť z televízneho média
Koncerty sakrálnej a organovej hudby (Záznamy klasickej hudby v programoch nemeckých televízií)

V nedeľňajšie dopoludnie 20. mája 2001 vysielali vrámci sviatočného koncertného programu nemecké televízie 3Sat a BW-SW spolu sedem skladieb klasickej hudby. Zasvätenci vedia, že toto množstvo nie je v spomenutom vysielacom čase žiadnou výnimkou. Väčšinou sa k nemu pridávajú minimálne ďalšie dva po nemecky vysielajúce tv kanály (napr. BR, WDR, ZDF atď.).
Pozoruhodnú kvantitu však (takisto väčšinou) zatieňuje ešte pozoruhodnejšia kvalita. Kvalita v najširšom význame - televíznej dimenzie - slova. Opäť je možné len vyzdvihnúť známu nemeckú dôslednosť, erudovanosť, nápaditosť, založenú jednak na cennej tradícii ale predovšetkým na aktívnom, iniciatívnom a precíznom prístupe k nej.
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 19:41:07 (544 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4279 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Kráľovská duchovná hudba
Koncerty sakrálnej a organovej hudby M.A. Charpentier: Te Deum H 146, Psalmus 75 Notus in Judea Deus H 206, In honorem Sancti Lodovici H 365 & H 418
Salomé Haller - prvý soprán, Brigitte Chevigné – druhý soprán, François-Nicolas Geslot – tenor,  Stephan Van Dyck – baritón, Arnaud Marzoratti – bas,
Maîtrise de Bretagne, Le Parlement de Musique
Martin Gester - dir.
Opus 111/Divyd 2000

Program CD by mohol naznačovať, že Marc-Antoine Charpentier bol vzorový dvorný skladateľ, ospevujúci veľkosť svojho monarchu. V skutočnosti, hoci napísal niekoľko diel pre  Versailles, väčšinu života účinkoval v meste Paríži. Vzťah ku kráľovskej rodine vyznieval sporadicky a nie celkom oficiálne. Napriek tomu však vyšlo z jeho pera na oslavu Ľudovíta (Svätého i XIV.) päť textovo špeciálnych motetových skladieb a štyri Te Deum. Na slová hymnu Te Deum komponoval v tradičnom duchu diela oslavujúce vojenské víťazstvá kráľa ale aj krst a svadbu princa.
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 17:12:35 (583 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 4435 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 2000
Koncerty sakrálnej a organovej hudby Bachova spoločnosť na Slovensku v spolupráci s mestom Trnava a Západoslovenským múzeom v Trnave usporiadali v dňoch 13.8-31.8. 2000  5. ročník Medzinárodného organového festivalu Trnavské organové dni 2000. V Dóme sv. Mikuláša a vo Františkánskom kostole odzneli skladby našich i zahraničných skladateľov. Súčasťou festivalu bol kurz pre chrámových organistov. V rámci jubilejného – 5. ročníka festivalu organizátori pripravili pozitívne prekvapenie. Oproti minulosti rozšírili totiž jeho program o jeden organový koncert. Súčasťou Trnavských organových dní 2000 bol aj vokálno-inštrumentálny koncert starej hudby, prednášky zahraničných a domácich osobností (J. Trummer, J. Schultz).   
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 16:37:02 (404 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 9051 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

Trendy v interpretácii diela J.S. Bacha v 20. storočí
Koncerty sakrálnej a organovej hudby Bachovská interpretácia prešla v 20. storočí viacerými peripetiami. Postmendlessohnovské vplyvy z predchádzajúceho centenária postupne vyúsťovali do rôznych pseudoštýlov, vyvolaných a podmienených ceciliánskou „reformou“ a ďalších, dnes možno povedať postromantických tendenčností.
Až pôsobenie a vplyv interpretov, akými boli Widor, Schweitzer, či Richter, nasmeroval interpretáciu diel J.S. Bacha do pozície, ktorej sme svedkami (i keď ani zďaleka nie vždy) dnes. Táto skutočnosť však určite neznamená, že by sa väčšina interpretačných výkonov vyššie zmienených pánov z dnešného pohľadu dala pokladať za reálny vzor autentickej interpretácie starej hudby.
Autor: admin7 - Wednesday, 18.07. 2012 - 16:25:38 (372 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 7210 bajtov | Komentovať | Hodnotenie: 0)

48 článkov (5 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Nové témy na fóre...

 Vykupiteľ žije - noty pre nástroje
 Pašie - Kvetná nedeľa, rok B
 Okrtavova spojka
 To anjel kameň odvalil
 Optical music recognition - OMR - Music OCR
 Cvičenie na organe v Bratislave
 Mariánske antifóny
 pedale - co s nimi aby hrali?
 predohry/medzihry/dohry
 Vykročme k jasličkám (Adoramus Te 4/2014)

Fóra www.organisti.skorganisti.sk
administrátori: Martin Bako - organy/organológia, Martin Puhovich - Spoločnosť priateľov organov, Rastislav Podpera - teória liturgickej hudby, Marek Klein, Matej Kubeš - technická správa serveru © 2005-2013.

Ad maiorem Dei gloriam!
Odber článkov: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd