www.organisti.sk

Webová aplikácia pre organistov
Publikované: Friday, 01.05. 2009 - 11:50:23
Vec: Rôzne


Plánovanie zdrojov nie je jednoduchá úloha hlavne v kostoloch, kde sú bohoslužby zabezpečované hrou na organe viacerými organistami. V každom kostole existuje istý rozvrh bohoslužieb a pobožností, ktoré hudobne doprevádzajú organisti príp. iní hudobníci. Obyčajne v jednom kostole hrá viacero dobrovoľných organistov, ktorí si jednotlivé bohoslužby medzi sebou rozdelia podľa dohodnutých pravidiel. V čase veľkých sviatkov, keď je rozvrh bohoslužieb zhustený alebo v čase dovoleniek často dochádza ku kolíziám v obsadenosti bohoslužieb, v krajných prípadoch sa stáva aj to, že niektoré sú bez hudobného doprovodu.

Skupina študentov Fakulty informatiky a informačných technológií pod vedením svojho pedagóga sa rozhodla v rámci predmetu Tvorba softvérových systémov v  tíme vyriešiť daný problém, teda navrhnúť a vytvoriť systém pre sieť kostolov, ktorý bude konkrétnemu kostolu umožňovať si automaticky vytvoriť a udržiavať rozvrh bohoslužieb a k nim priraďovať "službukonajúceho" organistu a jeho zástupcu. Cieľom projektu je ponúknuť používateľom interaktívny spôsob prihlasovania, ale aj odhlasovania sa z rozvrhu na konkrétne termíny bohoslužieb.Systém bude rozlišovať dvoch typov používateľov: organistu a hlavného organistu (správca daného kostola). Organista (hráč na organ) je štandardným používateľom. Má právo sa prihlasovať na jednotlivé bohoslužby ako zodpovedný  organista alebo ako jeho náhradník. Hlavný organista je špeciálny typ používateľa, ktorý má právo vytvárať a upravovať rozvrh bohoslužieb pre konkrétny kostol, priraďovať organistov ku svojmu kostolu. Rozvrh sa tvorí na základe harmonogramu bohoslužieb, pričom sa rozlišujú pracovné dni, dni pracovného pokoja a pracovného voľna a kresťanské sviatky v uvedené dni. Pri zmene v rozvrhu dostane každý zainteresovaný používateľ notifikáciu e-mailom.Systém bude verejne prístupný, teda každý kto prejaví záujem sa môže zaregistrovať a požiadať správcu systému o správu nad konkrétnym kostolom. Projekt je v štádiu tvorby a bude nasadený v júni 2009. Pre dodatočné informácie môžete navštíviť stránku projektu : http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team14is-si/.Bc. Ladislav Nagy, Mgr. Nikoleta Habudová

Tento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=101