www.organisti.sk

Církevní konzervatoř Opava
Publikované: Tuesday, 10.01. 2012 - 20:16:49
Vec: Kurzy, semináre, školenia


- prijímacie skúšky

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA
Beethovenova 1, 746 01 Opava, ČR
tel.: 00420 553 714 257, 00420 731 625 797,  
info@konzervator.cz

Cirkevné konzervatórium Opava ponúka dennú alebo kombinovanú formu štúdia odborov: hra na organe, hra na čembalo, hra na klavíri, akordeóne, vedenie zboru, skladba, dirigovanie, sólový spev, dychové a strunové nástroje. Zvolený hlavný odbor doplňuje od 3. ročníka štúdia organ, spev, vedenie zboru a samozrejme klavír, ktoré sa študujú ako obligátne. Štúdium na Cirkevnom konzervatóriu Opava je šesťročné, absolventi získajú vyššie odborné vzdelanie a titul DiS. Štúdium je zamerané na sakrálnu hudbu (greg. chorál, polyfónia - zborový spev, liturgická prax a hymnológia atď.). Na CKO sa konajú pravidelné kurzy gregoriánskeho chorálu, duchovnej a starej hudby. Na škole pôsobia tri zborové telesá, ktoré často vystupujú doma i v zahraničí. Konzervatórium je otvorené študentom rôznych konfesií. Podmienky štúdia sú rovnaké pre všetkých zaujemcov z EU. Štúdium na CKO je bezplatné. Budova školy spolu s novootvoreným Domovom mládeže sa nachádza v rekonštruovaných priestoroch historického objektu v centre Opavy. Triedy, internát i celá škola sú kvalitne zariadené. So školou sa oboznámite na webových stránkach, virtuálnou prehliadkou, alebo po telefonickej dohode môžete kedykoľvek školu navštíviť.

Termíny talentových skúšok pre šk. rok 2012/2013: 11. 4. 2012 a jún 2012. Prihlášku pošlite na adresu školy. (Církevní konzervatoř Opava, ul. Beethovenova 1, 746 01 Opava, ČR). Informácie o štúdiu ako aj prihlášku môžete získať na www.konzervator.cz a tel. 00420 553 714 257.

www.konzervator.czTento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=126