www.organisti.sk

Výchova detí k liturgickej hudbe - nový model hudobnej výchovy
Publikované: Thursday, 12.01. 2012 - 20:23:19
Vec: Kurzy, semináre, školenia


Vážení cirkevní predstavitelia, riaditelia škôl, hudobní pedagógovia!

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na sympózium s názvom
„Výchova detí k liturgickej hudbe – nový model hudobnej výchovy“,
ktoré sa uskutoční v utorok 31.1.2012 v Žiline.Schr__nka_1.jpg

V rámci sympózia bude prezentovaný verejnosti nový model vyučovania cirkevnej hudby na základnej a strednej škole, ktorý funguje u našich južných susedov.
Nový typ školy, tzv. „spevácka škola“ je orientovaný na cirkevnú hudbu a na výchovu detí k liturgickej službe. Tento model môže byť veľmi inšpirujúci aj pre slovenské školy.
Uskutoční sa prednáška dvoch pozvaných učiteľov (p. Piusz Balogh O.Praem. a Csaba Kocsis) z Budapešti ako aj „liturgická ukážka“ skupinky bývalých a súčasných žiakov v rámci speváckej služby na sv. omši.
Sv. omša začína o 15.30 v kostole sv. Barbory (dominikáni) v Žiline. Zaznie latinské omšové proprium a ordinárium v spolupráci so Zborom starej hudby ARCUS zo Žiliny.
Prednáška o 17.00 v Inštitúte Communio (nové Diecézne centrum, J. Kalinčiaka 1) bude mať zaujímavú interaktívnu formu a bude spestrená aj hudobnými ukážkami.

Spoluorganizátori:
Inštitút Communio, Centrum voľného času Žirafa, Zbor starej hudby ARCUS

Srdečne pozývame všetkých záujemcov!

Diána Marosz
vedúca Zboru starej hudby ARCUSTento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=127