www.organisti.sk

Kurzy pre organistov v Ružomberku
Publikované: Thursday, 19.07. 2012 - 16:15:08
Vec: Kurzy, semináre, školenia


V dňoch 22. – 26. júla 2002 sa v Ružomberku uskutočnili Celoslovenské letné kurzy pre cirkevných organistov. Tentoraz boli zastrešené tamojšou Katolíckou univerzitou a jej Pedagogickou fakultou, resp. Katedrou hudobnej výchovy. Prednášky sa uskutočnili na pôde Katolíckej univertzity a na chóroch ružomberských kostolov - farského a jezuitského. Účastníci mali možnosť oboznámenia sa so základnou problematikou z hry na organe, gregoriánskeho chorálu, harmónie, liturgiky a speváckej techniky. 

Početní frekventanti formulovali v závere podujatia jeho prínos a pozitívny impulz pre ich profesionálny rast najmä v hre na organe. I keď takéto krátkodobé akcie samozrejme nevyškolia potrebných cirkevných organistov, príp. zbormajstrov a ďalších hudobníkov, majú zaiste svoj význam. Spočíva predovšetkým v obsadení kurzov kvalitnými pedagógmi – t.j. absolventami štúdia cirkevnej hudby HF VŠMU, ktorí vrámci svojej edukácie a erudície môžu v uvedených oblastiach pomôcť a konkrétne nasmerovať jednotlivých účastníkov. Viacerí z nich vyjadrili aktuálnu potrebu ďalšieho štúdia organovej hry resp. cirkevnej hudby na konzervatóriu. Zazneli i vecné pripomienky k termínu a obsahu kurzov – ktoré by v budúcnosti podľa väčšiny mali byť zamerané predovšetkým na hru na organe s možnosťou výberu ďalších okruhov.
Verme, že podujatie, ktoré už má svoju viacročnú tradíciu, pretrvá a bude sa kvalitatívne uberať progresívnym smerom.

Mário Sedlár

(AT 3/02 s. 31)Tento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=169