Home
Úvodná stránka
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Forums
Fórum
Your Account
Váš účet
Navigačné menuKto je online
Momentálne je 163 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu


Dispozícia

Raková (Rakova) - farský kostol

Farnosť: Raková
Kostol: Narodenia Panny Márie
Organár: Gebrüder Rieger (Budapest), Opus 2086 (2090)
Rok postavenia: 1920
Traktúra: pneumatická
Vzdušnice: kuželkové
Počet manuálov: 2
Počet registrov: 18/12

Dispozícia:

I. Hauptwerk (C – f3):

Bourdon 16´ (C – h2 drevo kryté/Holz, gedeckt, c1-h2 nové píšťaly z r. 2007 / neue Pfeifen aus dem Jahr 2007)
Principal (Ds – A, H – a0 v prospekte/im Prospekt)
Bourdon (ext. z/aus Bourdon 16´)
Gamba (rekonštrukcia 2019 / rekonstruktiert 2019)
Salicional
Octava (ext. z/aus Principal 8´)
Csöfuvola (Rorhflöte)
Dolce (ext. zo/aus Salicionál 8´)
Cornet  3 – 4 sz. 2 2/3

II. Schwellwerk (C – f3/f4):

Hegedüprincipal (Geigenprinzipal)
Flûte harmonique (rekonštrukcia 2019 / rekonstruktiert 2019)
Aeolina
Vox coelestis od c0 register je jednoradý, zapína aj reg. Aeolina 8´ / ab c0 ist das Register einfach, die Registerwippe schaltet auch Aeolina 8 '
Flûte travers (ext. z/aus Flûte harmon. 8´, rekonštrukcia 2019 / rekonstruktiert 2019) 
Violino (ext. z/aus Aeolina 8´) 

Pedál (C – d1):

Subbass 16´
Violon 16´ (c0-a0 v prospekte/im Prospekt)
Cello (ext. z/aus Violon 16´) 

Spojky/Koppeln:

II-I, II-I Super, II-I Sub, I-P, II-P 

Hracie pomôcky / Spielhilfen:

Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti

Kivaltó/vypínač/Auslöser, Crescendo – kikap/zapnúť/Walze ein., bekap/vypnutie/Walze aus.

AAP – stále funkčný/Piano Pedal - immer an (Subbass 16´ II-P)

Poznámky/Anmerkungen:
Organová skriňa je vyhotovená v novogotickom slohu.

Posledná generálna oprava organa prebehla v roku 2007. Práce realizovali Organárske dielne R&M Muška Žilina. Register Gamba bol v r. 2007 posunutý o 7 poltónov, odstránené boli intonačné valčeky a sláčikové brady a tak z neho vznikol register v polohe 2 2/3. Register Flûte harmonique 8´ bol prestavaný do 4´ polohy, píšťaly veľkej oktávy registra sa nezachovali.   Flûte traverse, ktorý je extenziou Flûte harmonique  bol týmto zásahom posunutý do 2´ polohy, pričom tóny fis3-g4 boli doplnené nepôvodnými píšťalami.  

V rokoch 2019-2020 bola organárom Filipom Harantom vykonaná oprava nástroja, pri ktorej bola dispozícia vrátená do pôvodného stavu. Register Gamba bol dodaný zo zaniknutého organa f. Rieger v Nových Sadoch (okres. NZ) . Registre Flûte Harmonique a Flûte Travers boli vrátené späť na polohu 8 a 4. Boli vyrobené nové drevené kryté píšťaly v rozsahu C-H  podľa menzúr registra Flûte Harmonique organa firmy Gebrüder Rieger op. 2101 v Topoľčanoch. Tlak vzduchu bol upravený na hodnotu 90 mm v.s. z nepôvodných 100 mm v.s. (Podľa zápisu na mechu 235kg/47 Ziegel). Boli tiež prevedené opravy celého píšťalového fondu a doplnené píšťaly (Violino - ext. Aeolina fs3-f4) apod. 

"Kornet" na I. manuáli - jedná sa o Mixtúru, v celom rozsahu 4-násobnú, zloženie: 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 1´, repetície na f2 na 4´ 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 

Tlak vzduchu je po rekonštrukcii na hodnote 90mmWS.

-----

Das Orgelgehäuse ist im neugotischen Stil gehalten. Die letzte Generalreparatur der Orgel wurde 2007 durchgeführt. Die Arbeit wurde von den R & M Muška Orgelwerkstätte in Žilina durchgeführt. Die Gamba wurde um 7 Halbtönen verschoben, die Rollenbärte und Streicherbärte wurden enfernt. Das Flûte harmonique 8'-Register wurde auf die 4''''-Lage umgebaut. Die Flûte-Traverse, eine Extension der Flûte-Harmonique, wurde durch diesen Eingriff in die 2''''-Lage gebracht, während die fis3-g4-Töne von nicht originalen Pfeifen begleitet wurden.

In den Jahren 2019-2020 führte der Organist Filip Harant die Reparatur des Instruments durch, bei dem die Disposition in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde. Das Gamba-Register wurde von der nicht mehr existierenden Orgel der Firma Rieger in Nové Sady (Bezirk Nové Zámky) geliefert. Die Register Flûte Harmonique und Flûte Travers wurden auf die Lagen 8 und 4 zurückgebracht. Neue C-H-bedeckte Holzpfeifen wurden gemäß den Mensuren des Gebrüder Rieger opus 2101 Orgelregisters Flûte Harmonique in Topoľčany hergestellt. Der Luftdruck wurde von der nicht ursprünglichen 100 mm Wassersäule auf eine 93 mm WS eingestellt. (Laut Inschrift auf dem Balg: 235kg / 47 Ziegel). Es wurden auch Reparaturen des gesamten Pfeifenwerks durchgeführt und die Pfeifen hinzugefügt (Violino - ext. Aeolina fs3-f4) usw.

Der "Kornet" is eigentlich eine 4-fach Mixtur. Zusammensetzung: 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 1´, repetiert auf Ton f2: 4´ 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 

Nach der Rekonstruktion beträgt der Luftdruck 90 mmWS.

Redakčná poznámka / Redaktionelle Anmerkung:

Jedná sa o jeden z posledných nástrojov, ktoré boli dodané na územie Slovenska z budapeštianskej filiálky firmy Gebrüder Rieger. Po vzniku Československa boli nástroje určené pre Slovensko (istotne aj kvôli colným a politickým dôvodom) znovu vyrábané v materskom závode v Krnove, kde sa pre územie Slovenska prestali vyrábať po otvorení filiálky v Budapešti v roku 1894. Tiež sa jedná aj o jeden z posledných nástrojov, ktoré majú výrobcu označeného ako "Rieger Ottó, Budapest". Toto označenie používala len budapeštianska filiálka od prevzatia firmy Ottom Riegerom mladším po r. 1905 (po smrti Gustava Riegera) až do smrti Otta Riegera ml. v roku 1920. Materský závod v Krnove v tomto období vždy na hracích stoloch uvádzal názov "Gebrüder Rieger, Jägerndorf". Po roku 1920 aj budapeštianska filiálka používala jednotný názov firmy na hracích stoloch - t.j. "RIEGER". Otázna je pôvodnosť registrových sklopiek - v tomto období boli bežné ploché biele sklopky, nie tvarované - okrúhle resp. obdĺžnikové keramické terčíky s typickou farebnosťou však korešpondujú so zvyklosťami firmy tohto obdobia.

Je veľká škoda, že nielen tento nástroj, ale aj mnoho iných romantických dvojmanuálových organov firmy Rieger, neunikol snahe "barokizovať" dispozíciu, čím však bola vážne narušená integrita dnes už pamiatkového nástroja.

----

Es ist eines der letzten Instrumente, die von der Budapester Gebrüder Rieger in die Slowakei geliefert wurden. Nach der Gründung der Tschechoslowakei wurden die Orgeln für die Slowakei (sicherlich aus zollrechtlichen und politischen Gründen) in der Jägerndorfe-Fabrik hergestellt, wo sie nach der Eröffnung einer Filiale in Budapest 1894 nicht mehr hergestellt wurden. Sie ist auch eines der letzten Instrumente Hersteller als "Rieger Ottó, Budapest" bezeichnet. Diese Markeirung wurde nur von der Budapester Filiale aus der Übernahme von Ottom Rieger verwendet, 1905 (nach Gustav Riegers Tod) bis zum Tod Otto Riegers jun. Bis Jahr 1920 wurde von der Hauptbetrieb in Jägerndorf auf den Spieltischen die "Gebrüder Rieger, Jägerndorf" Markierung benutzt. Nach 1920 verwendete die Budapester Filiale auch den einheitlichen Namen der Firma auf den Spieltischen - d.h. "RIEGER".

Es ist schade, dass nicht nur dieses Instrument, sondern viele andere romantische zweimanualige Rieger-Orgeln, die gut gemeinten Versuche, zu "barokisieren" seine Dispositionen entging nicht, das war jedoch ernsthaft die Integrität des jetz Denkmales Instrumentes untergraben.

Rakova_Spieltisch.jpg

Rakova_Spieltisch_Detail.jpg

Hrací stôl po poslednej oprave:
Rakova_Spieltisch_1.jpg

Pridané: 25. May 2018
Recenzent:Filip Harant

Súvisiaci odkaz: Raková - farský kostol Narodenia PM
Kliknutí: 2363

  

[ Návrat na zoznam organov | Poslať komentár ]

organisti.sk
administrátori: Martin Bako - organy/organológia, Martin Puhovich - Spoločnosť priateľov organov, Rastislav Podpera - teória liturgickej hudby, Marek Klein, Matej Kubeš - technická správa serveru © 2005-2013.

Ad maiorem Dei gloriam!
Odber článkov: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd