Home
Úvodná stránka
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Forums
Fórum
Your Account
Váš účet
Navigačné menuKto je online
Momentálne je 69 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu


Hudba v súčasnej liturgii
Nové publikácie Vyšiel zborník štúdií o liturgickej hudbe v rámci výskumného projektu "Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí".

MSE24_obalka_scan_1.jpg

Názov: Hudba v súčasnej liturgii
Edícia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV
Editor: Rastislav Podpera
Vydavateľ: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
Miesto a rok vydania: Bratislava, 2006
ISBN 80-89135-07-2
Formát: B5, mäkká väzba, 252 strán, obrazový materiál, anotácie a kľúčové slová v slovenčine a angličtine
Info o predaji: Ústav hudobnej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4, tel. 02-54773589


Obsah:

Hudba v súčasnej liturgii ako predmet výskumu: stratifikácia, determinanty rozvoja
(Rastislav Podpera) 7

Liturgické slávenie ako základné východisko pre chápanie rituálnej hudby
(Vlastimil Dufka) 59

Spor o miesto piesne v liturgii
(Ireneusz Pawlak) 71

Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku
(Rastislav Adamko) 85

Teologické odôvodnenie novej tvorby liturgických spevov antifón, kvázi-antifón a výberu verzikulov
(Anton Konečný) 111

Nová paradigma liturgickej hudby: globálne versus lokálne
(Yvetta Kajanová) 137

Staré versus nové: konfrontácia na poli slovenskej liturgickej hudby v 90. rokoch 20. storočia
(Norbert Adamov) 159

Gospelová hudba: terminologické otázky a vývoj tohto žánru na Slovensku
(Jana Jakubíková) 165

Premeny gospelovej hudby na Slovensku
(Stanislav Grich) 187

Problematika prekladov bohoslužobných textov v Katolíckej cirkvi byzantského obradu na Slovensku z hudobného hľadiska
(Šimon Marinčák) 197

Ikonicita hudby v liturgii
(Jaroslava Zeleiová) 213

Celoživotné dielo Jána Jaloveckého a jeho vplyv na koncilovú reformu na Slovensku
(Gabriel Ragan) 219

Druhý dokument Universa Laus jako cesta k podstatě nového chápání liturgické hudby
(Barbora Mráčková) 227


Predslov

Po vyše sto rokoch od týchto slov sa zamýšľame nad novou paradigmou liturgickej hudby, pozos­távajúcou z napätí i inšpirácií medzi starým a novým, historickým a postmoderným, lokálnym a glo­bálnym, posvät­ným a tým, čo prináša „okamžitý úspech“. Kresťanské cirkvi reagujú na kultúrne a spoločenské zmeny. Veď trvalá viera si nachádza v jednotlivcoch a jednotlivých epochách vždy novú podobu, aby ukázala svoju dynamiku, a zároveň aby zostala starou. Jednoducho aby pretrvala. Sme uprostred kryštalizácie a udomácňovania sa nových spôsobov „fungovania“ liturgie i celej kultú­ry, ktoré sú charakteristické pre obdobie po Druhom vatikánskom ekumenickom koncile (1962 – 1965). Závan nového zmýšľania v tejto oblasti ide ruka v ruke s prechodom k postmodernému chápaniu sveta.

Bádateľský záujem o historické korene foriem liturgickej hudby však neslabne. Špeciálna pozor­nosť sa venuje napríklad adaptáciám gregoriánu do súčasného slovenského liturgického jazyka. Ich hlbšie štúdium je mimoriadne užitočné pre ich správnu aplikáciu v súčasnej bohoslužbe. Veľmi aktuálna je u nás problematika antifón a žalmov, ako starých foriem, typických pre liturgiu rímskeho obradu. Tieto sú v našom prostredí, ktoré je poznačené stáročnou piesňovou tradíciou a brzdeným rozbehom liturgickej reformy v čase neslobody, novým prvkom. Proces ich akademického včleňo­vania do súčasnej liturgie vyvoláva otázky ich všeobecného prijatia u účastníkov liturgie, ktoré je zaujímavé sledovať z aspektu hudobnoestetického, sociologického, ale i pastoračného a pod.

Úsilie o rozvoj chrámovej hudby v oblasti tvorby a najmä praxe je na Slovensku silné. Charakter jej pestovania síce zodpovedá dominancii duchovnej piesne, no stále zreteľnejšia je otvorenosť aj k iným žánrom a vyššie spomínaným formám. Ich koexistencia už zrejme nebude spôsobovať takú generač­nú polarizáciu a vyostrenosť postojov ako začiatkom 90. rokov. Je to dôsled­kom jednak samotnej kryštalizácie jednotlivých žánrov, a jednak možností vzdelávania a formovania chrámových hudob­níkov i bežných účastníkov liturgie. Vedeckému záujmu neuniká ani kresťanská moderná populárna hud­ba, ktorá má za sebou už niekoľkodesaťročný pozoruhodný vývoj.

Výskumný projekt "Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí" prebieha v čase prípravy pokoncilového slovenského liturgického spevníka. Niektorým riešiteľom, zapo­jeným aj do tohto celonárodného diela, to jedinečným spôsobom umožní aplikovať nové poznat­ky muzikológie a liturgickej vedy pri práci na ňom.

Odbornej verejnosti ponúkame zborník štúdií a úvah riešiteľov projektu i exter­ných spolupracov­níkov, ktorí dopĺňajú medziobradový, medzikofesijný a medzi­národný rozmer problematiky. Obsah zborníka svedčí o chápaní liturgickej hudby ako fenoménu živého, rozvíjajúceho sa a zaujímavého z pohľadu viacerých vedeckých disciplín. Vedomé úsilie nezužovať vedecký prístup k cirkevnej hud­be len na optiku historickú nesie minimálne v stredoeurópskom regióne znaky originálnosti.

november 2006

editor

Publikované: Monday, 16.04. 2007 - 23:42:40 Od: rastop

 
Súvisiace odkazy
· Viac o Nové publikácie
· Ďalšie články od autora: rastop


Najčítanejší článok na tému Nové publikácie:
Vyšiel spevník ANTIFÓNY A DUCHOVNÉ PIESNEHodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 3

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýMožnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článokSúvisiaca téma

Nové publikácie

"Hudba v súčasnej liturgii" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosím zaregistrujte sa
organisti.sk
administrátori: Martin Bako - organy/organológia, Martin Puhovich - Spoločnosť priateľov organov, Rastislav Podpera - teória liturgickej hudby, Marek Klein, Matej Kubeš - technická správa serveru © 2005-2013.

Ad maiorem Dei gloriam!
Odber článkov: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd